Dağ Kazaları Raporları

“Arkadaşlar, kaza raporlarının ölen kişiler için bir yarar sağlamadığı açık, ama diğer dağcılar için çok yararlı olabilir. Çünkü yalnızca deneyimlerimize bağlı kalarak öğrenirsek bu yeterli olmaz (böyle yapmakla dağlarda daha fazla risk almış oluruz), başkalarının hatalarından da ders almalıyız ve bu, dağlarda karşılaşacağımız riskleri azaltabilmek için yararlı bir yöntemdir.

American Alpine Club, her yıl Kuzey Amerika’da bir önceki yıl gerçekleşmiş kazaların raporlarını bir kitap olarak basar ve tüm üyelerine ücretsiz olarak yollar. Bunu yapmasının tek bir nedeni var, o da kaza raporlarını okuyan kişilerin, aynı ya da benzer hataları yapmamalarını sağlamaktır. Bu raporların yalnızca ölümlü kazalara ilişkin olmadığını, yaralanma ile sonuçlanan kazaları da kapsadığını belirteyim.
Aynı şekilde, Rock & Ice dergisi de, her sayısında en az bir kaza raporuna yer verir, burada da amaç aynıdır (benzer şekilde, Backpacker dergisi de her sayısında doğa yürüyüşçülerinin kazalarına ya da yaptıkları ciddi hatalara yer verir).

Kaza raporlarını nasıl okumamız ve değerlendirmemiz gerektiği konusuna gelince, bu konuda yol gösterici olması bakımından Mark Houston ile Cathy Cosley’in, “Alpine Climbing: Techniques to Take You Higher” adlı kitabından ilgili kısmın çevirisini aşağıya ekliyorum: “Dağlarda, kişisel deneyimler en iyi öğretmenler olsa da, diğer dağcıların dağdaki tutumlarını gözlemleyerek de yarar sağlayabilirsiniz. Onların hikâyelerine (bir miktar kuşku payı bırakarak) kulak verin ve çeşitli durumlarda siz ne yapardınız gözünüzde canlandırın. Kaza raporlarını okuyup değerlendirin. Diğer dağcı ekiplerinin kazalarını veya karşı karşıya kaldıkları riskli durumlara karşı verdikleri tepkileri değerlendirirken, kendinizi onların yerine koyun. Riskleri ortaya çıkaran faktörleri görmeye çalışın ve bu faktörlerin, kazanın gerçekleştiği koşullar altında önceden öngörülebilir olup olmayacağını anlamaya çalışın. O koşullar altında başka alternatif hareket tarzları olup olmadığını görmeye çalışın ve bunların üzerinde düşünerek, ortaya çıkan risklerin daha iyi yönetilip yönetilemeyeceğini anlamaya çalışın.”

İngilizce düzeyi yeterli olan arkadaşlara, sürekli güncellenen Yosemite kaza raporlarına ve arşivine göz atmalarını tavsiye ederim:

http://www.climbingyosemite.com/portfolio-category/accident-report/

Sözün özü, kaza raporlarının düzenli olarak bir araya getirilmesi, bir arşiv oluşturulup herkesin ulaşabileceği şekilde dijital, pdf veya basılı olarak yayınlanması hepimiz için son derece yararlı olacaktır. Bunu TDF daha kolay bir şekilde yapabilirse de, ondan bağımsız olarak kulüp, kişi ve topluluklar da pekâlâ yapabilir. Eski kazalar için rapor anlamında belki pek bir şey yapılamaz; ama azından, bundan sonra meydana gelecek (yaralanmalı kazalar da dahil) tüm kazaların birinci elden (görgü tanıkları tarafından) yazılması ve sonrasında okunup değerlendirilmesi konusunda hepimizin az veya çok sorumluluğu olduğuna inanıyorum.”

Alper Günay’dan

https://www.dagkazalari.org/