ANADOLU DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, kulübümüz dağcılık faaliyetlerinde yaşanabilecek acil durumlar karşısında hareket tarzımızı (H/T) belirlemektir.

Faaliyet Öncesi H/T

1. Kulübümüzün öncelikli temel prensibi, her Rehber ve Faaliyet Sorumlusunun, Dağcılık, Kaya Tırmanışı ya da Doğa yürüyüşleri (Hiking/Tracking) faaliyetlerinde Kulüp Etkinlik Formu’nun tam ve doğru olarak doldurulmasını sağlamak olmalıdır. 2. Faaliyete giden rehber/faaliyet sorumlusu mutlaka DDK başkanına ya da yardımcısına faaliyete giden ekibin tüm ve en son onaylı listesini teslim etmelidir. 3. Faaliyet öncesinde faaliyete katılacak mevcut liste ve faaliyet güzergâhı/mahalli o bölgenin yerel yöneticilerine –valilik/kaymakamlık makamı ile il/ilçe jandarma komutanlığına, etkinlikten en geç 2 gün önce fax çekilerek bilgi verilmelidir. Şayet mevcut liste de değişiklik söz konusu ise mutlaka son durum ilgili birimle tekrar koordine edilmelidir.

Acil Durumda Hareket Tarzları (ADH/T)

1. Acil Durum İhbarı alındığı anda, süratle Kulüp Başkanı’na ve Kulüp Başkan Yardımcısı’na haber verilecek ve müteakiben Dağcılık Denetleme Kurulu (DDK)’nın toplanması sağlamak; 2. Başkan/Yardımcısı ya da DDK Başkanı durumun ciddiyetine binaen il/ilçe J. K.lıklarına, Sağlık kurum/kuruluşlarına; ilgili resmi makamlara ve AKUT birimlerine haber vermelidir. (mutlaka yetkili birimlere haber verilmeli; haber alınamama ya da kayıp durumlarında ise 24 saate kadar yetkili makamlara haber vermek için beklenebilineceği bildirilmiştir.) 3. DDK süratle toplanarak; a. Kazazedelerle ilk irtibatın kurulması, ya da irtibatta olanlarla muhaberatın sağlanması, b. Olay yeri koordinatlarının tespit edilerek harita üzerinde takip edilmesi, c. İlkyardım ekipleri şayet yönlendirilmemiş ise; İ/Y ekipleri ile irtibata geçilerek olay yerineyönlendirilmesi, takibi, d. Olayın içeriği ve gelişimi, e. Olay vuku yeri ve zamanı, f. Katılımcı tam mevcudu ve hâlihazırda kazaya uğrayan yaralı ve/veya ölü durumu, g. Kazazedelerin o anki durumu, h. Kazazedelerin ailelerine haber verilmesi ve bilgilendirilmesi, i. Olay basına intikal etmesi durumunda, basının doğru ve zamanında bilgilendirilmesi gibi hususların öncelikli koordinasyonunu sağlamak; (Basınla irtibat tesis edecek kişi bizzat Başkan ya da Başkanın belirleyeceği kişi tarafından yapılır. Bunun dışında hiç kimse özellikle kazaya maruz kalmış olanlar kesinlikle basına bilgi vermemidir.) NOT: Kulübün basın sözcüsü Murat Büyükbıçakçı, ulaşılamadığı takdirde Erdoğan Kirpi olarak belirlenmiştir… 4. Olayın duyulduğu andan itibaren, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kaza Durum Kayıt Defteri’ni (Ceride) tutmak; 5. Olay bitimine kadar DDK Vardiya (nöbet) Listesi hazırlamak ve tebliğ etmek; 6. DDK heyeti tarafından irtibatın sürekli tesisi maksadıyla irtibat hattının sürekli açık ve akışkan olmasını sağlamak. Acil Durumda Faaliyet Ekip Liderinin/ Rehberin DİKKAT etmesi gereken hususlar 1. Öncelikle ekibin güvenliği sağlanmalıdır. Gerekiyorsa ekibin bir kısmı ya da tamamı acil durum bölgesinden uzaklaştırılmalıdır. Birinci öncelik, acil durumdan etkilenmemiş ekip üyelerinin güvenliğidir. 2. Müteakiben kazaya uğramış ekip üyelerine, bölge emniyetini almak ve ‘’Güvenlikli Emniyet Bölgesi’’ oluşturmak suretiyle müdahale ekibi ile müdahale etmektir. 3. Emniyete alınmış kazazede ekibinin başında bulunan lider bu esnada DDK sorumlusu ya da sorumlularına –irtibat kurulamadığı takdirde- Bölge Jandarma birimlerine ve Sağlık kuruluşlarından birine ulaşmaya çalışılmalı; Acil Durumu,takribi yeri, mevcut durumu-yaralı, ölü ve sağlıklı ekip durumu- H/T ’nı, bildirmelidir. 4. Ekip Lideri, acil durum yapılanmasına geçerek, İletişim ve İlk yardım eğitimi almış, olay anında soğukkanlılığını muhafaza eden sorumlular belirlemeli; mümkünse her kazazedenin başına 1-2 kişi vererek sağlık ve moral durumlarını gözetim altında bulundurmalıdır. 5. Ekibin kalabalık olması durumunda, tecrübesiz ve demoralize olmuş ekip üyeleri riskli bölgeden uzaklaştırılarak emniyetle –yardımcı rehber eşliğinde- kamp bölgesine gönderilmelidir-mümkün olduğu takdirde-… 6. -Mümkün değilse- kaza olay mahallinin daha emniyetli ve uygun bir bölgesine nakli sağlanmalıdır. 7. -Mümkün olduğu takdirde- Hatta bu ekip içinden daha tecrübelileri, en yakın yerleşim bölgesine gönderilerek, gelecek yardım ekiplerine yol göstermeleri sağlanmalıdır. 8. Acil durumlarda- ekip liderinin yaralanması, şoka girmesi gibi…- ekipteki en tecrübeli kişi liderliği devralmalıdır. 9. İletişimde sıkıntı hâsıl olmaması için irtibat sağlanmasını müteakip, koordine kurmak suretiyle belirli saat aralıklarında irtibat tesis edilmeye çalışılmalıdır. (batarya bitebilir, hat olmayabilir vb.) 10. Acil durum esnasında kaza mahallinde psikolojik travma yaşayanlar, hafif yaralılar yada ekip lideri/yardımcısı/ekip içinde tartışma yaratanlar süratle olay mahallinden uzaklaştırılarak, ekibin moralinin üst seviyede tutulması sağlanmalıdır.

ANADAK ACİL DURUM TELEFONLARI LİSTESİ

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ŞEKERCİ 0507 987 34 33

Yönetim KuruluBaşkan Yardımcısı Yusuf Kenan ERDOĞAN 0532 765 78 56

Genel Sekreter Serpil ORAL 0533 203 76 71

Sayman Ayten GÜRÇAY 0535 317 20 39

Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk ERHAN 0533 324 09 84

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet EYÜBOĞLU 0532 314 32 93

Yönetim Kurulu Üyesi Özen ÖZKUL 0532 733 54 74

Yönetim Kurulu Üyesi Köksal PINAR 0532 495 00 85

Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem YILMAZ 0542 561 58 53

 

İLETİŞİM

Sabiye İMAMOĞLU 0542 342 91 13

İrem SÖNMEZ 0542 461 11 03

 

EĞİTİM DAĞCILIK KURULU (EDK) ÜYELERİ

Bülent AKSU 0532 609 28 97

Polat Cengiz KIYILAR 0532 475 70 91

Hıdır KARADAĞ 0532 243 88 55

İsmail BULUT 0532 325 45 88

BÖLGE JANDARMA BİRLİK KOMUTANLIKLARI TELEFON NUMARALARI

Jandarma Genel Kom. Harekât Başkanlığı Fax: 0312 4189208

Başbakanlık Kriz Yönetimi. : 0312 4252182 Fax : 0312 4199455 Aladağlar / Niğde Jandarma. : 0388 2322607 Fax : 0388 2336643 Aladağlar / Çamardı Jandarma : 0388 7112466 – 0388 7112393 Fax : 0388 7112466 Aladağlar / Ulukışla Jandarma. : 0388 5112013 Fax : 0388 5118315 Kayseri – Erciyes Jandarma. : 0352 3422088 Aksaray Jandarma. : 0382 215 1062 – 0530 6915658 Fax : 0382 2151026

AKUT ; Niğde sorumlusu : Nedim Urcan 0533. 5518243 AKUT Kayseri Ekibi : Atatürk Bulvarı Han Mahallesi Muhtarlığı yanı (OPET çaprazı) Talas/Kayseri Nurettin ÖZCAN 0 533 619 71 21 Oğuzhan DOĞAN 0 532 615 30 40 Ümüt BOZACI 0 532 709 87 18 Akut. Bursa. Ekibi : Abdullah Nisancioglu Tel & Fax: 0224 241 90 90 AKUT Ankara Ekibi : AKUT Ankara Ekip Lideri Hakan Korkut Çiğdem Mah. 1506. Cad. 1502. Sk. AKUT Park 100. Yıl Ankara 39o 53′ 24” K – 32o 48′ 20” D Tel : 0312 220 31 11 Faks : 0312 220 31 10 Cep1 : 0532 264 69 26 Cep2 : 0549 301 14 28 hakankorkut@Akut.org.tr Akut. Trabzon. Ekibi : Ekip ihbar numarası : 0533 9698383 Birim Lideri: Mehmet Ragıp Pirselimoğlu Gsm :0532 2526496 İş : 0462 3263192 Lojistik: Köksal Sonbay Gsm : 0532 7903432 Eğitim: Köksal Ofluoğlu Gsm : 0533 3320641 Yönetim Ofisi: Serkan Aktuğ Günaydın Gsm : 0532 3870501 İş : 0462 3213868 K9: Aytaç Eroğlu : 0535 8154710 Akut Antalya sorumlusu : Yılmaz Sevgül Aladağlar traktörcü : Mehmet Şenol 0388 7247115 – 0535 6100241

HAVA DURUMU Niğde Meteoroloji İstasyon Md.: 0388. 2323407 www.meteor.gov.tr http://konya.meteor.gov.tr www.weatherforecast.com www.mountainforecast.com

SAĞLIK BAKANLIĞI – UMKE MERKEZ BAKANLIK UMKE MERKEZ :0312 4322606 – 0312 4355866 0312 4322678 – 0312 4357313 http://www.umke.org UMKE ve Acil Durum Haberleşme Şube Müdürü Uzman Dr. Sibel ATASOY 0505 5657214 Türkiye Koordinatörü Ufuk DİRİ : 0505 3475070 Sağlık Eğitim Uzmanı Ümit ARSLAN : 0505 4894054 – 0312 4355868 Fax : 0312 4357313

UMKE ÇEVRE İLLER 1. NİĞDE : Ömer ÖNAL / Zehra POÇULU TEL : 0535 5570667 / 0505 4587327 2. KAYSERİ : Nazif GÜMÜŞSOY TEL : 0505 3166171 3. NEVŞEHİR : Fahrettin ÖÇALIR TEL : 0535 9730061 4. ADANA : Bilgin AYNALI TEL : 0507 6327532 5. AKSARAY : Erdem GENÇ TEL : 0541 5490693

UMKE 11 BÖLGE İL KOORDİNATÖRLERİ 1. ANKARA : Dr. Muhittin DEMİRKASIMOĞLU/Hasan KUŞ TEL : 0505 4216061 – 0505 2428025 FAX : 0312 3859717 2. İSTANBUL : Dr. Malik Türkay ESİN TEL : 0505 5406591 FAX : 0212 5707096 – 0212 5709045 3. İZMİR : Dr. Süleyman GÖKÇEN TEL : 0505 5606661 FAX : 0232 4412250 4. DİYARBAKIR : Dr. Mehmet Veysel YILDIRIM/Aslan YILDIRIM TEL : 0505 6472929 – 0530 8802629 – 0505 2710299 FAX : 0412 2233025 5. ERZURUM : Sağ. Memuru Battal ADIGÜZEL TEL : 0536 7911110 FAX : 0442 3427175 6. VAN : A.T.T Ayşegül SAVCI TEL : 0530 5607789 FAX : 0432 2172245 7. ADANA : Dr. Reyhan MAZI TEL : 0505 3111200 FAX : 0322 3441619 8. SAMSUN : Dr. Mustafa ERDİL TEL : 0505 5621643 FAX :0362 2300396 9. BURSA : Dr. Mesut YILMAZ/Tülay AKGÜN TEL : 0530 5614433 – 0505 2755106 FAX : 0224 2331379 10. SAKARYA : Sağ. Memuru Fatih KARABIYIK/Erkan TEL : 0505 2168561 – 0533 7228804 FAX : 0264 2915201 11. AFYONKARAHİSAR : TEL :0272 2133066 – 0272 4440430

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcilikleri