Görev ve Amacı

Dağcılık Danışma Kurulu, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları bünyesinde yer alarak, kulüp içerisinde organize edilen tüm dağcılık faaliyet ve organizasyonlarını  denetleme amacıyla kurulmuştur. Denetlemeye konu olacak kulüp faaliyetlerinin kapsamı aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Bu kurulun amacı,üyelerinin güvenlik içerisinde dağ faaliyetlerine katılmalarını sağlamak ve kulüp dağ faaliyetlerine belirli standartları getirmektir. Kurul bu standartların belirlenmesinde üyelerin yönetimin görüşlerini  alacak ve  ayrıca mevcut  durumun getirdigi koşulları gözetecektir.

Kuruluş ve Üyeleri

Dağcılık Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

 • Murat Büyükbıçakçı (Kurul Başkanı)
 • Erdoğan Kirpi (Kurul Başkanı)
 • Kadir Gürbüz Kaynar
 • Mesut Daşçı
 • İsmail Şekerci
 • Ömer Özkan
 • Timuçin Yusumut
 • Selim Geyik
 • Sönmer Erkaya
 • İsmail Bulut
 • Bülent Aksu
 • Derya Demirtaş
 • Gökçe Baştuğ
 • Züleyha Karataş
 • Osman Kesimal

 

Kurulun Görev Süresi ve Seçilmesi

Dağcılık Danışma Kurulu üyeleri, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları yönetim kurulu tarafından seçilir ve bir sonraki genel kurula kadar görev yapar,üyelerden birinin ayrılması durumunda yönetim kurulu yeni üye atar.Kurul  kendi içersinde bir başkan belirler. Kurulun çalışmasını etkileyecek  temel bir anlaşmazlık durumunda  konu YK da çözülür.

Kulüp YK Başkanı  kurul çalışmalarına lüzumu halinde katılır.

Kurulun Sorumluluk ve Görevleri

Dağcılık Danışma Kurulunun temel sorumluluğu Anadolu Dağcılık ve Doğa sporları bünyesinde düzenlenen tüm kulüp dağ faaliyetlerinin ve organizasyonlarının temel standartlarını belirlemek ve üyelerinin güvenlik içerisinde faaliyet yapmasını sağlamaktır. Bu amacla özellikle aşağıda belirtildiği şekli ile Kulüp faliyeti ve bireysel  dağ faliyeti  tanım ve açılımları yapılmıştır.

Kulüp  faliyeti tanımı ve açılımı;

 1. Kulüp resmi faaliyet programı içerisinde yer alan faaliyetler,
 2. Programda yer almamasina rağmen üyeleri talepleri ile kulüp tarafindan organize edilen faaliyetler,
 3. Başka dernekler, kulüplerce organize edilmis etkinliklere kulüp olarak katilimlar,
 4. Programı üyelerce yapılan ancak DDK ve YK onayından geçen aktivite finansmanının veya ulaşım finansmanının tamamının veya bir bölümünün kulüp tarafından karşılandığı tamamı üyelerden oluşan faliyetler,
 5. Programı üyelerce yapılan, DDK ve YK denetimden geçen ( finans  ) kulüpten malzeme ve rehber desteği alınarak yapılan tamamı üyelerden oluşan faliyetler,

kulüp faaliyeti olarak değerlendirilirler.

Dağcılık Danışma Kurulu; Kulüp faliyeti olarak belirlenen   ya da  kulüp faliyeti kapsamına alınan  tüm faliyetleri önceden denetlemek ve katılımcıların yeterliliğini sorgulamak hakkına sahiptir.Bu nedenle tüm faliyet koordinatörleri  Dağcılık Danışma Kuruluna bilgi verirler.

Katılımcıların faliyete katılım yeterliliği ile ilgili son karar özellikle teknik zorluk içeren faliyetlerde Dağcılık Danışma Kuruluna aittir.

 

Temel prensipler

 • Kulüp faliyetinde ekibin tamamı üyelerden oluşur.Üye olmayanlar faliyete alınmaz.
 • Bu faliyetlerin duyuruları mail gurubuna yapılarak katılımcı kaydı alınır.
 • Kulüp tarafından faliyete atanmış olan faliyet koordinatörü ,katılımcı sayısını,organizasyonu belirlemede DDK  danışarak  koşulları belirlemelidir.
 • Bu faliyetlerin  faliyet koordinatörleri ,faliyet öncesinde ve sonrasında etkinlik bilgi formları doldurarak YK / Genel Sekretere mutlaka bilgi  verir. Bu formlarda katılımcılar hakkında bilgi , katılımcılar için acil durumlarda bilgi verilecek kisiler, Acil durumlarda merkezde bilgi verilecek kulüp yetkilileri, gidilen yöredeki yerel  jandarma birimi telefonları,  kamp kurulacak yer,takip edilecek rota bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Formlar bu esasa göre düzenlenmelidir.
 • Kulüp dağ faliyetinde kişi sınırlaması yapılacak faliyete göre belirlenecektir. Temel esas olarak  başlangıç  seviyesindeki faliyetlerde bu sayı 13 (max) kişidir.
 • Sonuçta belirlenen bir zirveye veya zirvelere aktiviteyi hedefleyen, bunun için programlanan hazırlık çıkışları ve antreman programlarını içeren ve gene başlangıcından beri belirlenen bir gurup üyenin katıldığı kulüp faliyetlerinde (belirli bir yüksekliği ve teknik zorluğu içeren faliyetlerde); Sonradan guruba katılım isteği gurup kararına bağlıdır. Kulüp bu gurup kararına saygı gösterir. Ancak  temel esas  faliyetin yapılabilirliği olduğu unutulmamalıdır.

Bireysel faliyetler

 • Kulüp resmi faaliyetleri arasında yer almazlar.
 • Faaliyet organizasyonu katılımcılara aittir.
 • Kulüp malzemesi kullanamazlar.
 • Kulüp maddi kaynaklarından yararlanamazlar.
 • Etkinlik öncesi ve sonrasında  form yada rapor doldurma zorunlulukları yoktur. Ancak kişisel güvenlik açısından kulübe bilgi vermeleri aktivite bilgi  formu doldurmaları üyelere tavsiye edilir.
 • Faliyet sonrası raporları YK uygun gördüğü taktirde bilgi amaçlı olarak mail grubunda yayınlanabilir. 

Diğer açılım ve temel prensipler

 • Dağcılık Danışma Kurulu “ teknik ve belirli zorlukları içeren dağlara” katılım koşullarını belirler ve düzey olarak başlangıç-gelişim seviyesinde olan dağcı ve dağcı adaylarının faaliyete katılımına karar verir. Teknik tırmanış ve faaliyetlere katılacak dağcı yada dağcı adaylarının katılımı kurul kararına bağlıdır.
 • Teknik tırmanış ve faaliyetlere gelecek katılımcıların kaya tırmanış eğitimlerini, ip teknikleri ve hakimiyet eğitimlerini, kış temel eğitimlerini almış olması gerekmektedir.
 • Programlanmış ve organize edilmiş teknik faaliyete katılabilmek için, katılımcıların daha önce yapmış oldukları tırmanış ve faaliyetleri faliyet koordinatörünce  değerlendirmeye alınacaktır.
 • Teknik tırmanış ve faaliyetler için katılımcı sayısı sınırlı olup kurul tarafından belirlenecektir.
 • Teknik tırmanış ve faaliyetlerin, hazırlık ve programlama aşamaları kurul tarafından belirlenecektir.
 • Temel ilke olarak yeni kulüp üyelerinin eğitimlerini aldıktan sonra kulüp tarafından saptanan 3 dağ faaliyetine ve  2 yaz ve kış eğitim kampı faliyetine katılmaları genel dağ faaliyetlerine katılım açısından esastır.